Badanie RLKS
 

W ramach badania „Pomoc techniczna w zakresie uproszczenia wdrażania RLKS i stworzenia odpowiednich kanałów komunikacji w celu zapewnienia realnego i znaczącego udziału lokalnych aktorów w planowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji instrumentu RLKS” zleconego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisji Europejskiej opracowaliśmy następujące materiały, które mają na celu ułatwienie wdrażania tego instrumentu w perspektywie finansowej 2021-2027, a ponadto mogą być elementem prowadzenia polityki informacyjnej na temat RLKS ze szczególnym uwzględnieniem prezentowania dobrych praktyk w tym zakresie. Zachęcamy do korzystania i dystrybuowania zarówno raportów oraz broszury, a także rozmów z osobami bezpośrednio zaangażowanymi we wdrażanie instrumentu w perspektywie 2014-2020, które dostępne są w postaci podcastów.

Podcasty

Rozmowa z Panem Bartoszem Szymańskim, który kieruje Wydziałem Koordynacji RLKS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rozmowa z Panią Dyrektor Joanną Sokólską, Dyrektorem biura Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, która funkcjonuje w województwie podlaskim

Rozmowa z Panią Joanną Sarosiek, Dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Panią Alicją Żywno, Kierownikiem Referatu Koordynacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Rozmowa z Panią Moniką Bartlińską z Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia

Rozmowa z Panem Ryszardem Ulatowskim, Prezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa, która funkcjonuje w województwie kujawsko-pomorskim

Dokumenty do pobrania

Raport RLKS (PL)

Raport RLKS (EN)

Broszura informacyjna

Kontakt
 

Adres e-mail:
kontakt@rcklubelskie.pl

Adres korespondencyjny:
REGIONALNE CENTRUM KOMPETENCJI
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin

NIP:
9462687036

Marek Kowalski
Telefon: 661 667 771


Anna Krzyżanowska-Orlik
Telefon: 606 394 009