Nasz zespół
 

Marek Kowalski

Ekspert, praktyk i doradca w zakresie rozwoju regionalnego, planowania strategicznego i funduszy europejskich.

Od 1999 roku zajmuje się tematyką programowania polityki regionalnej oraz zarządzaniem i wdrażaniem funduszy europejskich. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej; w latach 2007 – 2017 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Autor i współautor Regionalnych Programów Operacyjnych (perspektywa finansowa 2004 – 2006, 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020) oraz licznych dokumentów strategicznych, operacyjnych i wytycznych w zakresie wdrażania polityki regionalnej i funduszy europejskich. Lider w procesie negocjacji i renegocjacji z Komisją Europejską Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013 oraz 2014–2020. Praktyk w realizacji procesu partycypacji społecznej przy opracowaniu dokumentów strategicznych i wdrożeniowych.

Członek grup i zespołów odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie polityki regionalnej (m.in. członek Komitetu Monitorującego RPO Województwa Lubelskiego). Prelegent i organizator licznych konferencji, seminariów i warsztatów oraz ekspert w programach międzynarodowych (HerO URBACT, BRIDGES Interreg). Trener i coach w zakresie zarządzania zespołem.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami funkcjonującymi w systemie instytucjonalnym funduszy europejskich na poziomie Unii Europejskiej (Komisja Europejska, Jaspers, OECD), krajowym, regionalnym i lokalnym.

Kluczowe kompetencje: planowanie strategiczne i operacyjne ▪ programowanie i wdrażanie funduszy UE ▪ strategie rozwoju i plany operacyjne ▪ polityka regionalna i rozwój terytorialny ▪ negocjacje ▪ współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi ▪ komunikacja i partycypacja społeczna ▪ zarządzanie zespołem

Kontakt
 

Adres e-mail:
kontakt@rcklubelskie.pl

Adres korespondencyjny:
REGIONALNE CENTRUM KOMPETENCJI
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin

NIP:
9462687036

Marek Kowalski
Telefon: 661 667 771


Anna Krzyżanowska-Orlik
Telefon: 606 394 009